Přípojka

Vodovodní i kanalizační přípojkaje v dnešní době součástí mnoha nemovitostí – nemusí jít jen o obytné nebo komerční objekty, ale také o pozemky, ze kterých kanalizační síť odvádí např. přebytečnou dešťovou vodu.
Ve většině měst a obcí je veřejná kanalizační síť samozřejmostí. Aby bylo možné se na tuto síť napojit, je zapotřebí kanalizační přípojka. Naše firma Vám nabízí výstavbu nejenom kanalizační, ale také vodovodní přípojky.

Přípojka a naše další služby

Vodovodní nebo kanalizační přípojka, její výstavba, kontrola nebo opravy nejsou jedinými službami, které Vám nabízíme. Naše služby jsou komplexní. Zahrnují celou škálu prací spojených zejména s kanalizací – od jejího vybudování, až po její opravy, nebo kontrolu, revizi nebo trasování. Pokud naše činnost vyžaduje zásah buď do stávajícího terénu, nebo interiéru, pak je samozřejmostí i uvedení do původního stavu.

Nezařazené

About the author